• பதிவு கட்டணம் இலவசம்
 • புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
  WhatsApp for quick contact
96267-86920
 
 
 • இந்து நாடார்
  பெண் - 2610
  ஆண் - 2811
 • அசைவப்பிள்ளைமார்
  பெண் - 2327
  ஆண் - 3610
 • விஸ்வகர்மா
  பெண் - 1896
  ஆண் - 2313
 • ஆதி திராவிடர்
  பெண் - 1695
  ஆண் - 1000
 • மறுமணம்
  பெண் - 1647
  ஆண் - 2401
 • செட்டியார்
  பெண் - 1609
  ஆண் - 3219
 • அகமுடையார்
  பெண் - 1542
  ஆண் - 1718
 • யாதவர்
  பெண் - 1283
  ஆண் - 1367
 • தேவேந்திர குல வேளாளர்
  பெண் - 1242
  ஆண் - 618
 • கவுரா நாயுடு
  பெண் - 1238
  ஆண் - 2502
 • கிறிஸ்தவம்
  பெண் - 1124
  ஆண் - 539
 • மறவர்
  பெண் - 1071
  ஆண் - 865
 • வன்னியர்
  பெண் - 877
  ஆண் - 274
 • கள்ளர்
  பெண் - 728
  ஆண் - 1351
 • சைவ பிள்ளைமார்
  பெண் - 658
  ஆண் - 742
 • முதலியார்
  பெண் - 616
  ஆண் - 599
 • முத்திரையர்
  பெண் - 501
  ஆண் - 290
 • ரெட்டியார்
  பெண் - 375
  ஆண் - 477
 • மருத்துவர்
  பெண் - 321
  ஆண் - 250
 • கம்மவார் நாயுடு
  பெண் - 284
  ஆண் - 417
 • அருந்ததியர்
  பெண் - 259
  ஆண் - 176
 • கவுண்டர்
  பெண் - 258
  ஆண் - 472
 • வண்ணார்
  பெண் - 251
  ஆண் - 178
 • வீர சைவம்
  பெண் - 212
  ஆண் - 241
 • நாயுடு
  பெண் - 207
  ஆண் - 314
 • இல்லத்துப்பிள்ளைமார்
  பெண் - 185
  ஆண் - 396
 • உடையார்
  பெண் - 175
  ஆண் - 222
 • நாயக்கர்
  பெண் - 122
  ஆண் - 136
 • முஸ்லீம்
  பெண் - 111
  ஆண் - 213
 • போயர்
  பெண் - 99
  ஆண் - 53
 • பிராமின்
  பெண் - 60
  ஆண் - 409
 • வேளார்
  பெண் - 55
  ஆண் - 161
 • வள்ளுவர்
  பெண் - 43
  ஆண் - 30
 • சௌராஸ்டிரா
  பெண் - 38
  ஆண் - 295
 • மீனவர்
  பெண் - 34
  ஆண் - 27
 • நாயர்
  பெண் - 17
  ஆண் - 62
 • பெண் - 16
  ஆண் - 3
 • குறவர்
  பெண் - 11
  ஆண் - 16
 

பெண் வரன்கள்

 

ஆண் வரன்கள்

 

Madurai Naalayabandham Matrimonial

Are you looking for the perfect life partner? Naalayabandham matrimony has thousands of verified bride and grooms of Madurai community. Our main aim is to provide matrimonial service for Madurai Tamilians who are settled across the globe. Finding a perfect match becomes so easy through Naalayabandham matrimony

Why choose Naalayabandham matrimony?

1. Fully Verified Profiles

2. Verified Profiles Contact

3. Very Secure & Reliable Matchmaking Service

4. Nominal Subscription Fee

5. Can Instantly Register & View Profiles

Above all the most trusted Tamil matrimonial site in Madurai.

We here have dedicated team members at Naalayabandham matrimony who are professionally trained to serve the Madurai community by assisting the young bride and grooms to find their perfect match.

Looking for a perfect match for your profile? Register Now

Rs.40 for one matching profile